FAQ (Veelgestelde vragen)

Ons ervaren technische serviceteam heeft een lijst met veelgestelde vragen samengesteld om u te helpen makkelijk de informatie te krijgen waar u naar op zoek bent.

 

Hoe kan ik sproeiers identificeren die beschadigd of geblokkeerd zijn met een Dry Deluge Test?

Identificatie van beschadigde mondstukken met behulp van Dry Deluge Testing werkt bijna hetzelfde als tijdens een natte test. Als een sproeikop beschadigd of gedeeltelijk verstopt is, zal het sproeipatroon in een natte testomgeving afwijken van dat van een niet-geblokkeerde sproeikop.

Waar een normale sproeikop een perfect cirkelvormig spuitpatroon heeft, zal een beschadigde of gedeeltelijk verstopte sproeikop gaten in deze cirkel vertonen. Hoewel met Dry Deluge Testing de sproeiers verschillende sproeipatronen zullen vertonen, kan het onderscheid tussen normale en niet-presterende sproeiers eenvoudig en efficiënt worden vastgesteld.

De damp onder druk zal geen cirkelvormige damppluim vertonen. Tijdens een test kunt u elk mondstuk van enkele centimeters dichtbij inspecteren om het uittredende damppatroon te bestuderen.

Deze close-up inspectie leidt tot een betere onderscheiding van de beschadigde en gedeeltelijk verstopte sproeikoppen tem opzichte van de vrij stromende sproeikoppen.

Kunnen Dry Deluge Testing tijd besparen?

Natte blustesten vergen een aanzienlijke hoeveelheid tijd om voor te bereiden. De testen zelf en de opruiming achteraf zijn erg arbeidsintensief. Dry Deluge Testing daarentegen zijn veel minder tijdrovend.

Voorbereidingen em de testen zelf zijn aanzienlijk korter en de sanering is minimaal omdat er tijdens het testen geen (zee)water wordt gebruikt. Volledige platforms kunnen in een aantal dagen in plaats van weken worden getest met als resultaat dat Dry Deluge Testing geld zal doen besparen.

Hoe voorkomen Dry Deluge Testing corrosie in leidingen en mondstukken?

De gepatenteerde Dry Deluge Test van SIRON is een methode om blussystemen te testen zonder gebruik van water. Resterend bluswater van eerdere (natte) testen met bestaande corrosie wordt uit het distributieleidingwerk verdrongen. Blusleidingen blijven droog tijdens het testen om corrosie te verminderen.

Na het testen kan SIRON Deluge Services de binnenleidingen door het gehele blussysteem aanvullend coaten met een milieuvriendelijke corrosieremmer. Deze filosofie “het systeem zo lang mogelijk zo droog mogelijk houden” voorkomt de vorming van corrosie in het systeem aanzienlijk.

Is een Dry Deluge Test een garantie voor een ongestoord productieproces?

Aangezien Dry Deluge Testing kunnen worden uitgevoerd in bepaalde delen van het blussysteem, is de impact op de werking in het productieproces erg laag en kan de installatie gedurende het hele proces in leven blijven.

Bovendien voorkomt een Dry Deluge Test het binnendringen van water boven gevoelige instrumenten en elektrische apparatuur.

Er wordt geen bluswater geloosd op operationele apparatuur, waardoor het risico van ongeplande stilstand als gevolg van binnendringend water, zowel tijdens als na het testen, wordt geëlimineerd.

Wat moeten we voorbereiden voor een Dry Deluge Test?

Voorbereiding voor eigenaren van een blussysteem is minimaal. SIRON Blus Diensten heeft slechts een kleine ruimte en een stopcontact nodig. Indien de omvang van het werk dit vereist, brengt SIRON een eigen werkplaatscontainer naar het platform.

Dit werkstation is een 10ft. offshore container met daarin een complete werkplaats voor onderhoud en vervanging van blussystemen en de benodigede apparatuur voor een Dry Deluge Test.

Zal de damp onze rook- of vlamdetectoren af laten gaan?

Een van de voorbereidende stappen is het testen van lokaal geïnstalleerde vlam- of rookmelders door onze damp er direct op te blazen. Tot nu toe is geen van de detectoren geactiveerd terwijl ze werden geconfronteerd met onze damp.

Een van onze klanten heeft onafhankelijke onshore-tests laten uitvoeren op hun eigen type brand- en gasdetectoren met behulp van onze Dry Deluge Testapparatuur en deze tests toonden aan dat ze niet geactiveerd werden, zelfs wanneer ze werden blootgesteld aan een zeer hoge dampdichtheid.

Documenten

 

Hier zijn de volledige documenten van SIRON Dry Deluge Testing.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

White Paper

Dry Deluge Testing 2018
Download PDF
siron deluge services documents dry deluge testing whitepaper 2017 faq

DNV ISO 9001

Certificate
siron fire protection dnv iso 9001
Download PDF
siron certificate iso 9001

DNV ISO 45001

Certificate
siron fire protection dnv iso 45001
Download PDF
siron certificate iso 45001

Documents

 

Here are the SIRON Dry Deluge Testing full documents.

For further information, please contact us.

siron deluge services documents dry deluge testing whitepaper 2017 faq

White Paper

Dry Deluge Testing 2018
Download PDF

NEN-EN ISO-9001

Certificate
Download PDF

ISO-45001

Certificate
Download PDF