Drone Inspection

Van oudsher voeren olie- en gasbedrijven visuele inspecties op de flarestack uit met een verrekijker, dit terwijl deze nog operationeel zijn. Op deze manier kan het olie- en gasbedrijf niet van dichtbij controleren om een ​​gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie.

Het drone-inspectieteam van SIRON is in staat om foto’s en video’s met uitstekende kwaliteit en helderheid vast te leggen, zodat inspecteurs de toestand van de flarestack nauwkeurig kunnen beoordelen. Verder bestudeert de radiometrische en thermische camera die op de drone is gemonteerd de prestaties en identificeert temperatuurafwijkingen. Met de gegevens die zijn vastgelegd kan vervolgens een uitgebreid inspectierapport worden gemaakt en kunnen passende aanbevelingen worden gedaan.

Inspecties bevatten radiometrische en RGB-afbeeldingen met hoge resolutie, video in ultrahoge definitie en ook 3D-modellen.

Het gebruik van drone-technologie in de olie- en gasindustrie is niet nieuw en de toepassingen ervan zijn op grote schaal geïntroduceerd over de hele wereld. Het drone-inspectieteam van SIRON heeft ervaring met het implementeren van UAV-technologie op vele manieren, zoals verticale structuurinspectie, opslagtankinspecties, pijpleidingobservaties en gaslekdetectie met behulp van geavanceerde sensoren.

Neem contact met ons op of bel vandaag nog om te zien hoe ons drone-inspectieteam de diensten kan afstemmen op de operationele behoeften van uw installatie. We hebben kantoren in zowel Europa, Brazilië als de VS, waardoor we in korte tijd onze diensten kunnen bieden aan klanten.

Drone-technologie in de olie- en gasindustrie

Dankzij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van detectie- en beeldtechnologieën kunnen drones worden ingezet in een breed scala van omgevingen en industrieën. Ze worden vaak gebruikt bij het uitvoeren van inspecties en voorspellend onderhoud van vitale infrastructuur.

Dronemakers werken samen met olie- en gasbedrijven om toepassingen te ontwikkelen die op maat gemaakt kunnen worden. Dit zal verschillende soorten gegevensverzameling vergemakkelijken om realtime inzichten te verkrijgen.

Hieronder vindt u de belangrijkste trends van drone-toepassingen in de olie- en gasindustrie in de komende 12 tot 24 maanden.

Toezicht

houden

Drones worden voornamelijk gebruikt in de olie- en gasindustrie om observaties op afstand te kunnen doen. Drones kunnen een 360-gradenbeeld bieden.

Ze kunnen ook productieprocessen observeren en inbraken signaleren. Observeren op afstand met drones stelt olie- en gasbedrijven ook in staat om onbemande productieplatforms te inspecteren.

Inspectie

en onderhoud

Drones kunnen worden aangepast met ultrasone sensoren en visuele inspectietechnologieën, zoals camera’s en warmtebeeldcamera’s. Deze worden gebruikt voor het uitvoeren van een  inspectie op korte afstand om gebreken of defecten op te sporen.

Dit soort benadering blijkt zeer efficiënt te zijn bij de evaluatie van pijpleidingen, buitenkant van installaties, binnenin opslagtanks en schepen. Door de geavanceerde gegevensanalyse, kunnen bedrijven de huidige gezondheid van de apparatuur en mogelijke projectstoringen vroegtijdig opsporen.

Methaan

beheer

Olie- en gasbedrijven richten zich op de vermindering van methaan tijdens hun operaties om hun steun te verlenen aan de wereldwijde campagne tegen klimaatverandering en het broeikaseffect. Om deze doelstellingen te bereiken, investeren bedrijven in een breed scala aan detectietechnologieën.

Deze kunnen ofwel permanent op het doelmiddel worden geïnstalleerd of op drones worden gemonteerd om realtime gegevens te verkrijgen. Olie- en gasbedrijven investeren in onderzoeksprogrammeurs om laser gebaseerde sensoren te ontwikkelen voor het opsporen van methaanlekken.

Reactie

op noodsituaties

Drones kunnen razendsnel een bedrijfsongeval of een natuurramp in beeld brengen. Realtime dronebeelden en video-analyse kunnen ook helpen bij het in kaart brengen van olielozingen of brand. Dit kan bedrijven in staat stellen om noodhulp te coördineren en middelen naar de juiste plaatsen te leiden, terwijl de veiligheid van het personeel wordt gewaarborgd.

SIRON heeft een grote voorraad van de nieuwste drone- en UAV-technologie waarmee we klanten een oplossing kunnen bieden voor hun eisen. We kunnen wereldwijd mobiliseren en hebben personeel in Europa en de VS. Neem contact met ons op met een beschrijving van uw wensen en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om een oplossing te vinden die het beste bij u past.

Drone Technology
In The Oil And Gas Industry

The Latest advancements in sensing and imaging technologies are enabling drones to be deployed in a wide range of settings and industries. They are often used in performing inspections and predictive maintenance of critical infrastructure.

Drone makers are collaborating with oil and gas companies to develop applications that can be customized. This will facilitate different types of data collection obtaining real-time insights.

Listed below are the key trends of drone applications in the oil and gas industry over the next 12 to 24 months.

Monitoring

and Surveillance

Drones are primarily used in the oil and gas industry for remote monitoring and surveillance. This covers infrastructure, equipment, tankers and trucks, and other assets. Drones can provide a 360-degree view for monitoring field operations.

They can also observe the progress of facilities that are under construction and provide encroachment detection. Remote monitoring using drones is also enabling oil and gas companies to inspect unmanned production platforms.

Inspection

and Predictive Maintenance

Drones can be customized to include ultrasonic sensors and visual inspection technologies, such as cameras and thermal imagers These are used for carrying out a close-range nondestructive inspection of oil and gas assets to detect flaws or defects.

This kind of approach is proving to be very efficient in the evaluation of pipelines, exterior surfaces, and sub-surfaces of storage tanks, and marine vessels. Merging drone data with advanced data analytics also allows companies to predict the current health of the equipment and potential project malfunctions.

Methane

management

Oil and gas companies are targeting methane reductions from operations to lend their support to the worldwide campaign against climate change and global warming. To achieve these objectives, companies are investing in a wide range of sensing technologies.

These can be either permanently installed on the target asset, or mounted on drones, for obtaining real-time data.  Oil and gas companies are investing in research programmers to develop laser-based sensors for detecting methane leaks.

Emergeny

response

Drones can provide a bird’s eye view of developments in the event of an industrial accident or a natural disaster. Real-time drone imagery and video analytics can also assist in mapping oil spills or fire incidents. This can enable companies in coordinating emergency response and directing resources to the right places while ensuring personnel safety.

SIRON has a large inventory of the latest state of the art Drone and UAV technology that allows us to offer clients a solution for their requirements. We can mobilize globally and have personnel based in Europe and the US. Please contact us with a description of your requirements and we will get back to you quickly with a solution to best fit your needs.

Lijst van Video
SIRON Aerial Solutions

SIRON Aerial Solutions
Introductie

SIRON Aerial Solutions
In Olie en Gas

SIRON Aerial Solutions
Drones in Upstream Olie en Gas

SIRON Aerial Solutions
Drones in Downstream Olie en Gas

SIRON Aerial Solutions
Drones in Mid-stream Olie en Gas

Neem vandaag nog contact met ons op!

Don’t hesitate to contact us any time