Borescope inspectie in leidingen

Om de staat van de leidingen die worden gebruikt in blussystemen te inspecteren, gebruikt Siron Deluge Services een hoogwaardig Remote Visual Inspection (RVI) Borescope camerasysteem.

De robuuste en nauwkeurige camera-uitrusting laat elke obstructie in uw blussysteem zien. Doordat inspectie van afzonderlijke delen van het blussysteem mogelijk is, wordt onderbreking van het productieproces tot een minimum beperkt.

siron deluge services borescope inspection in piping 01
siron deluge services borescope inspection in piping 02
siron deluge services borescope inspection in piping 03

Inspectieroutines kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. Dat kan waardevol zijn, vooral wanneer klanten blusleidingen hebben vervangen of blus-ontkalking en -reiniging hebben uitgevoerd. Doorgaans worden natte testperioden verlengd na dergelijk herstelwerk en wordt er meer nadruk gelegd op het langer droog houden van leidingen om de levensduur van elk systeem te verlengen.

In combinatie met een jaarlijks SIRON Dry Deluge Testing testplan, kunnen de corrosieniveaus elk jaar worden gecontroleerd en zijn de corrigerende maatregelen die voorafgaand aan de ophoping van deeltjes worden genomen groot genoeg om verstoppingen van de sproeiers te voorkomen. Bij de meeste klanten voeren wij een wet deluge test uit met een interval van 5 jaar plus een jaarlijkse SIRON Dry Deluge Test.

Elk jaar wordt 20% van elk blussysteem geïnspecteerd met een borescope-camera, zodat klanten tegen het einde van de 5 jaar een volledig overzicht hebben van de toestand van elk systeem, ook waar eventuele herstelwerkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kosten behouden blijven tot een minimum.

Elk blussysteem wordt vervolgens zo lang mogelijk in een geschikte staat gehouden, waarbij de nadruk wordt gelegd op een preventieve onderhoudsroutine in plaats van éénmalig onderhoud. De kostenbesparing voor verouderde installaties en apparatuur is aanzienlijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie en om te zien hoe SIRON u kan helpen kosten te besparen en meer veiligheid voor al het personeel kan bieden.

Neem vandaag nog contact met ons op!

Don’t hesitate to contact us any time